Searcher Intent – Bí mật làm nên thành công của content SEO

Mục tiêu của Google là thỏa mãn ý muốn và mục đích của người tìm kiếm. Khi một người dùng tìm thấy thứ họ đang tìm kiếm và sau đó nhấp chuột vào một kết quả tìm kiếm tự nhiên (organic search) nghĩa là bạn thành công.

Nghe khá đơn giản, nhưng vấn đề trở nên phức tạp khi có vô số kết quả có thể đáp ứng mục tiêu tìm kiếm chính của một truy vấn xác định. Continue reading “Searcher Intent – Bí mật làm nên thành công của content SEO” »